• Novum zdravíPro Vaše zdraví ta nejlepší prevence

  Zázrak jménem člověk vnímáme komplexně

  Novum zdravíZdravotní péči chápeme v širším kontextu než jen jako návštěvy u lékaře.

 • Vážná onemocněníZmírnění dopadu na ekonomickou situaci v případě diagnózy

  Výplata sjednané finanční částky a zproštění od plateb pojistného.

  Vážná onemocněníFinanční kompenzace po dobu pracovní neschopnosti a pokrytí nákladů spojených s léčbou a následnou odbornou péčí.

 • OperaceVýplata pojistné částky bez zkoumání účelu použití

  Získané finanční prostředky lze libovolně využít na zajištění nadstandardní péče, nákup léků či rehabilitačních pomůcek.

  OperaceFinanční kompenzace na pokrytí neplánovaných výdajů či na zajištění nadstandardní péče.

 • HospitalizaceFinanční kompenzace při pobytu v nemocnici

  Finanční kompenzace při pobytu v nemocnici

  HospitalizaceDorovnání příjmu v případě hospitalizace.

 • Frau joggt

Jsme vždy tam, kde nás právě potřebujete.

Jak nás můžete kontaktovat?Kontaktujte nás

 

Vaše časté
dotazy:

Komu je určeno soukromé zdravotní pojištění?

Soukromé zdravotní pojištění (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat v případě, pokud jste souběžně účastníky veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotní pojištění je určeno osobám, které jsou ke dni uzavření pojistné smlouvy zdravé, a které mají trvalé bydliště v České republice.

Jaké výhody nabízí soukromé zdravotní pojištění?

Soukromé zdravotní pojištění doplňuje systém veřejného zdravotního pojištění. V rámci sjednaného tarifu Vám poskytneme pojistné plnění za úkony nad rámec úhrady veřejnou zdravotní pojišťovnou.

V jakém rozsahu lze soukromé zdravotní pojištění sjednat?

Rozsah pojištění vyplývá ze sjednaného tarifu. Čerpat můžete finanční kompenzaci za lůžkový pobyt ve zdravotnickém zařízení, za operační zákroky, úhradu nákladů doprovázející osoby u hospitalizace dětí až po příspěvky na léky, zdravotnické pomůcky či na ambulantní léčbu v rámci celostní medicíny.

Proč je nutné před uzavřením pojistné smlouvy vyplnit dotazník o zdravotním stavu?

Dotazník v souvislosti se zdravotní péčí a prevencí je třeba vyplnit pro individuální posouzení pojistného rizika a kalkulaci pojistného.