• Novum zdravíKomplexní péče v jednom balíčku

  Inovativní cesta k rozsáhlému soukromému zdravotnímu pojištění.

  Novum zdravíSoukromé zdravotní pojištění pro krytí nákladů spojených s nehrazenou lékařskou péčí. Řešení pro případ ambulantní léčby i hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

 • Vážná onemocněníZmírnění dopadu na ekonomickou situaci v případě diagnózy

  Výplata sjednané pojistné částky a zproštění od plateb pojistného.

  Vážná onemocněníPojistné plnění spojené s léčbou a následnou odbornou péčí.

 • OperaceVýplata pojistné částky bez zkoumání účelu použití

  Pojistné plnění lze libovolně využít k pobytu na nadstandardním pokoji, nákupu léků či zdravotnických prostředků.

  OperacePojistné plnění k pokrytí neplánovaných výdajů spojených s operační léčbou.

 • HospitalizacePojistné plnění při pobytu ve zdravotnickém zařízení

  Denní dávka během hospitalizace.

  HospitalizaceVýplata denní dávky v případě pobytu v nemocnici.

 • Frau joggt
 

Vaše časté
dotazy:

Komu je určeno soukromé zdravotní pojištění?

Soukromé zdravotní pojištění (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotní pojištění je určeno osobám, které jsou ke dni uzavření pojistné smlouvy zdravé, a které mají trvalé bydliště v České republice.

Jaké výhody nabízí soukromé zdravotní pojištění?

Soukromé zdravotní pojištění doplňuje systém veřejného zdravotního pojištění. V rámci sjednaného tarifu Vám poskytneme pojistné plnění za úkony nad rámec úhrady veřejnou zdravotní pojišťovnou.

V jakém rozsahu lze soukromé zdravotní pojištění sjednat?

Rozsah pojištění vyplývá ze sjednaného tarifu. Pojistné plnění lze čerpat za prokázaný lůžkový pobyt ve zdravotnickém zařízení, operační léčbu, na úhradu skutečně vynaložených nákladů doprovázející osoby u hospitalizace pojištěných dětí. Pojistné plnění je možné také použít na úhradu nákladů vynaložených na léky, zdravotnické prostředky či ambulantní léčbu v rámci celostní medicíny.

Proč je nutné před uzavřením pojistné smlouvy vyplnit dotazník o zdravotním stavu?

Dotazník v souvislosti se zdravotní péčí a prevencí je třeba vyplnit pro individuální posouzení pojistného rizika a kalkulaci pojistného.