Vaše finanční zajištění při závažných onemocněních

Soukromé zdravotní pojištění Merkur - Program Vážná onemocnění, Vám poskytne finanční kompenzaci při výskytu závažné nemoci. V rámci zvoleného tarifu Vám umožníme dorovnat výpadek finančního příjmu po dobu pracovní neschopnosti. V nelehké životní situaci Vám pomůžeme pokrýt náklady spojené s léčbou a následnou odbornou péčí.

 

Výhody
programu Vážná onemocnění:

  • Dvojitá pojistná ochrana pro 23 vážných onemocnění

  • Zproštění od plateb pojistného při výskytu závažné nemoci

  • Výplata fixní částky dle sjednaného tarifu

  • Pojistná ochrana na území celého světa

 

Vaše časté
dotazy:

V jakém případě dochází ke zproštění od plateb pojistného?

Ke zproštění od plateb pojistného dochází při výskytu prvního závažného onemocnění, které začíná dnem potvrzení diagnózy definované v příslušných pojistných podmínkách.

Uplatňuje se u pojištění vážných onemocnění čekací doba?

Ano. Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění a činí 3 měsíce. Nárok na poskytnutí pojistného plnění při výskytu druhého závažného onemocnění vzniká až po uplynutí čekací doby v délce 6 měsíců od stanovení diagnózy prvního vážného onemocnění. V případě mozkové mrtvice, kómatu, ztráty řeči nebo paralýzy neplatí žádná čekací doba.

Kdy pojištění zaniká?

Nad rámec ustanovení pojistných podmínek zaniká pojištění výplatou pojistného plnění při výskytu druhého závažného onemocnění.