Vaše jistota pro případ operace

Operační zákroky jsou nepředvídatelné a mohou Vás přivést do nečekaných situací. Se soukromým zdravotním pojištěním - produkt Operace, získáte pojistné plnění v souvislosti s nezbytným operačním zákrokem z důvodu nemoci, následků úrazu nebo těhotenství a porodu. Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

V případě pojistné události Vám vyplatíme jednorázové pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě, které můžete použít na pokrytí neplánovaných výdajů či na úhradu nadstandardních výkonů. Vy se tak můžete v klidu soustředit na samotnou zdravotní péči a následnou rekonvalescenci. 

 

Výhody
programu Operace:

  • Operační zákrok v důsledku nemoci, následků úrazu nebo těhotenství a porodu

  • Výplata pojistné částky až za tři operace během kalendářního roku

  • Pojistná ochrana na území celého světa

  • Předem sjednaná částka dle volby klienta

 

Vaše časté
dotazy:

Co je předmětem pojištění pro případ operace?

Pojištění se vztahuje na operační léčbu, která je z lékařského hlediska nezbytná z důvodu nemoci, následků úrazu nebo těhotenství a porodu.

Jaké pojistné plnění Vám vyplatíme v případě pojistné události?

V případě pojistné události Vám poskytneme jednorázové pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě. V průběhu kalendářního roku lze uplatnit až tři pojistné události, tedy tři operace.

Uplatňují se u soukromého zdravotního pojištění čekací doby?

Ano. Nárok na pojistné plnění vzniká u pojistných událostí, k nimž došlo až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění. Všeobecná čekací doba činí tři měsíce. V případě úrazů a akutních infekčních onemocnění neplatí žádná čekací doba. Na těhotenství a s ním související léčbou a na porody vzniká nárok na pojistné plnění až uplynutím čekací doby v délce osmi měsíců.