Bez obav ze zranění

Aktivní lidé jsou vystaveni rozličným rizikům a často se ocitají až na hranici vlastních možností. Úrazy se mohou přihodit každému z nás a znamenají nepříjemný zásah do života. S úrazovým pojištěním Merkur se zmírní Vaše obavy ze zranění provázené myšlenkami z finanční nejistoty. Nabízíme řešení pro všechny aktivní jedince, kteří milují pohyb a chtějí si ponechat čistou hlavu bez starostí o poškozené zdraví.

 

Merkur Sport Extra a Sport Plus

Provozování některých druhů sportu může představovat zvýšené riziko. Pokud máte doma sportovně nadané děti nebo se sami věnujete rizikovým rekreačním sportům, máme pro Vás ideální řešení. S připojištěním Sport Extra a Sport Plus myslete na zmírnění následků případných úrazů.

 

 

Výhody programu
Naprosto bezpečně:

  • Úhrada nákladů za doprovázející osobu u hospitalizace dětí

  • Při trvalé invaliditě až trojnásobné pojistné plnění

  • Denní dávka při pracovní neschopnosti po dobu 365 dnů

  • Příspěvek na odbornou poúrazovou péči

 

Vaše časté
dotazy:

Co se rozumí pod pojmem trvalá invalidita?

Trvalá invalidita je trvalé tělesné nebo duševní poškození zdraví následke úrazu. Pojistné plnění poskytujeme dle druhu poškození zdraví, jehož výše je stanovena procentem (0% - 100%) ze sjednané pojistné částky. U trvalých následků úrazu od 0,1% do 9,99% Vám vyplatíme paušální plnění za zlomeniny, přetržené vazy a šlachy.

Kdy je vyplácena denní dávka při pobytu v nemocnici?

Denní dávka při hospitalizaci v nemocnici je vyplácena za každý den, který pojištěný stráví v důsledku úrazu ve zdravotnickém zařízení v souvislosti s lékařsky nezbytným stacionárním (lůžkovým) pobytem, nejdéle však po dobu 365 dnů v průběhu 4 let ode dne úrazu.

Kdy jsou hrazeny náklady doprovázející osoby u hospitalizace dětí?

Běžné náklady doprovázející osoby jsou hrazeny při lůžkovém pobytu pojištěného dítěte ve zdravotnickém zařízení následkem úrazu, a to ve věku do dovršení 18 let.