Impressum

Vlastník obsahu, vydavatel a redakce
Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz, Rakousko
Tel: +43 316/8034-0 | Fax: +43 316/8034-2534
E-mail: merkur@merkur.at a office@merkur.cz 
Web: www.merkur.at a www.merkur.cz

Redakce: Patricie Ferdusová 
Adresa redakce: Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika

Forma společnosti: akciová společnost se sídlem v Grazu, Rakousko
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: 38045z
Adresa rejstříkového soudu: Krajský soud pro ZRS Graz
DVR: 0047465 | IČO: ATU28646007
Dozor vykonávající úřad: Úřad pro dohled nad finančními trhy (Finanzmarktaufsichtsbehörde), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň, Rakousko

Merkur Versicherung Aktiengesellschaft je členem Hospodářské komory Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich), Hospodářské komory v Grazu (Wirtschaftskammer Graz) a Pojišťovacího spolku v Rakousku (Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs).

Uspořádání webových stránek
ARTS & CRAFTS GmbH
Castellezgasse 36-38/7, 1020 Vídeň, Rakousko

Základní zaměření webových stránek / Newsletter

  • Informace o společnosti Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, o jejich produktech a službách
  • Informace o tematickém okruhu ekonomika, zdraví, rodina a prevence (zdravotní prevence, předcházení úrazům, životní zajištění a zabezpečení na penzi)
  • Informace a další odkazy na produkty a služby společnosti Merkur Versicherung Aktiengesellschaft

Předmět podnikání vlastníka obsahu
Společnost přímo i nepřímo provozuje činnost v oboru soukromého zdravotního, životního a úrazového pojištění, jakož i škodové pojištění v odvětvích odsouhlasených Úřadem pro dozor nad pojišťovnami (Versicherungsaufsichtsbehörde) podle obchodního plánu.

Společnost může v rámci své činnosti uzavírat se zdravotnickými zařízeními a ozdravovnami dohody o péči o své pojištěnce a podílet se na provozu zdravotnických zařízení a ozdravoven.

Členové představenstva vlastníka obsahu

Ingo Hofmann, člen představenstva
Christian Kladiva, člen představenstva
Helmut Schleich, člen představenstva                                                                                                            

Členové dozorčí rady vlastníka obsahu

Alexander Lechner (předseda)
Dr. Barbara Wiedernig (místopředsedkyně)
Christian Maierhofer
Günter Kaufmann
Gerald Reiter
Helmut Dollinger
Manuela Göstel
Wolfgang Herz

Osoby podílející se na společnosti vlastníka obsahu jako akcionáři
Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung (100%)
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz, Rakousko zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu pro ZRS Graz pod č. FN 54176x
Představenstvo: Ingo Hofmann, Christian Kladiva, Helmut Schleich