Vaše finanční zajištění při pobytu v nemocnici

Soukromé zdravotní pojištění Merkur – program Hospitalizace, Vám pomůže dorovnat výpadek příjmů během hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství či porodu.

Pevnou denní dávku si zvolíte sami při sjednání pojistné smlouvy. Získané finanční prostředky můžete zcela využít dle vlastního uvážení například k úhradě nákladů za nadstandardní pokoj, doplatek za léky, následnou rehabilitační péči, nákup zdravotnických pomůcek či za hlídání dětí.

 

Výhody
programu Hospitalizace:

  • Denní dávka po dobu 365 dní v případě nemoci a úrazu

  • Denní dávka po dobu 30 dní v důsledku těhotenství a umělého oplodnění

  • Denní dávka po dobu 10 dní v souvislosti s porodem

  • Výplata dvojnásobné denní dávky při úrazu

 

Vaše časté
dotazy:

Co znamená pojištění denních dávek při pobytu ve zdravotnickém zařízení?

Z tohoto pojištění Vám vyplatíme sjednanou pojistou částku za každý kalendářní den strávený v nemocnici v důsledku nemoci, úrazu, porodu či umělého oplodnění. Hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin. Pro výplatu denních dávek je třeba doložit potvrzení o pobytu pojištěného ve zdravotnickém zařízení.

Mohu si výši denní dávky zvolit dle vlastního uvážení?

Ano, výši denní dávky si zvolíte sami při sjednání pojistné smlouvy. Při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení následkem úrazu se denní dávka zdvojnásobuje.

Uplatňují se čekací doby u soukromého zdravotního pojištění?

Ano. Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění. Všeobecná čekací doba činí 3 měsíce. V případě úrazů a akutních infekčních onemocnění neplatí žádná čekací doba. Na těhotenství a s ním související léčbou a na porody se pojistná ochrana uplatní až po uplynutí zvláštní čekací doby 8 měsíců.