Vaše jistota při pobytu v nemocnici

Soukromé zdravotní pojištění Merkur – produkt Hospitalizace, Vám pomůže překonat výpadek příjmů během pobytu ve zdravotnickém zařízení v České republice v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství či porodu. Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

Výši denní dávky si zvolíte sami při sjednání pojistné smlouvy. Získané pojistné plnění můžete zcela využít dle vlastního uvážení například k úhradě nákladů za nadstandardní pokoj, doplatek za léky, následnou rehabilitační péči, nákup zdravotnických prostředků či za hlídání dětí.

 

Výhody
programu Hospitalizace:

  • Denní dávka po dobu 365 dní v případě nemoci a úrazu

  • Denní dávka po dobu 30 dní v důsledku těhotenství a umělého oplodnění

  • Denní dávka po dobu 10 dní v souvislosti s porodem

  • Připojištění dvojnásobné denní dávky následkem úrazu

 

Vaše časté
dotazy:

Co je předmětem pojištění denních dávek pro případ pobytu ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace)?

Pojištění se vztahuje na případ lůžkové péče během pobytu pojištěného ve zdravotnickém zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytná z důvodu nemoci, následků úrazu, těhotenství nebo porodu. V případě pojistné události Vám poskytneme fixní částku za každý den prokázaného pobytu ve zdravotnickém zařízení. Hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.

Mohu si výši denní dávky zvolit dle vlastního uvážení?

Ano, výši denní dávky si zvolíte sami při sjednání pojistné smlouvy. Podle zvoleného tarifu je možné dodatečně připojistit dvojnásobnou denní dávku v případě pobytu ve zdravotnickém zařízení z důvodu následků úrazu.

Uplatňují se čekací doby u soukromého zdravotního pojištění?

Ano. Nárok na pojistné plnění vzniká u pojistných událostí, k nimž došlo až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění. Všeobecná čekací doba činí tři měsíce. V případě úrazů a akutních infekčních onemocnění neplatí žádná čekací doba. Na těhotenství a s ním související léčbou a na porody vzniká nárok na pojistné plnění až uplynutím čekací doby v délce osmi měsíců.