Vaše jistota při závažných onemocněních

Soukromé zdravotní pojištění Merkur - produkt Vážná onemocnění, Vám poskytne pojistné plnění při výskytu závažné nemoci. V nelehké životní situaci Vám pomůžeme překonat období spojené s léčbou a následnou odbornou péčí. Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

 

Výhody
programu Vážná onemocnění:

  • Pojistné plnění při výskytu až dvou vážných onemocnění

  • Osvobození od platby pojistného při výskytu závažné nemoci

  • Výplata pojistné částky dle zvoleného tarifu

  • Pojistná ochrana na území celého světa

 

Vaše časté
dotazy:

V jakém případě dochází k osvobození od povinnosti platit pojistné?

V případě výskytu prvního vážného onemocnění dochází k osvobození od plateb pojistného od následujícího pojistného roku po vyplacení pojistného plnění až do konce doby trvání pojištění.

Uplatňuje se u pojištění vážných onemocnění čekací doba?

Ano. Nárok na pojistné plnění vzniká u pojistných událostí, k nimž došlo až po uplynutí čekací doby, která je uvedena v příslušných všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách.

Kdy pojištění zaniká?

Nad rámec ustanovení pojistných podmínek zaniká pojištění výplatou pojistného plnění při výskytu druhého vážného onemocnění.