Vaše finanční zajištění pro případ operace

Operační zákroky jsou nepředvídatelné a mohou Vás přivést do nečekaných situací. Se soukromým zdravotním pojištěním - program Operace, získáte finanční podporu v souvislosti s nezbytným pobytem ve zdravotnických zařízeních z důvodu operačního zákroku.

V případě pojistné události Vám vyplatíme předem sjednanou částku, kterou můžete libovolně použít na pokrytí neplánovaných výdajů či na úhradu nadstandardních výkonů. Vy se tak můžete v klidu soustředit na samotnou zdravotní péči a následnou rekonvalescenci. 

 

Výhody
programu Operace:

  • Operační zákrok v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství či porodu

  • Výplata pojistné částky až za 3 operace během jednoho roku

  • Pojistná ochrana na území celého světa

  • Předem sjednaná částka dle volby klienta

 

Vaše časté
dotazy:

Co znamená pojištění pro případ operace?

Z tohoto pojištění Vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku za operační zákrok ve zdravotnickém zařízení z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo porodu.

Jakou částku Vám vyplatíme v případě pojistné události?

V případě pojistné události Vám vyplatíme maximální pojistnou částku odpovídající sjednanému tarifu dle seznamu operačních skupin. V průběhu jednoho roku můžete absolvovat až tři operační zákroky.

Uplatňují se u soukromého zdravotního pojištění čekací doby?

Ano. Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění. Všeobecná čekací doba činí 3 měsíce. V případě úrazů a akutních infekčních onemocnění neplatí žádná čekací doba. Na těhotenství a s ním související léčbou a na porody se pojistná ochrana uplatní až po uplynutí zvláštní čekací doby 8 měsíců.