Prevence a komplexní zdravotní péče

Chcete si naplno užívat života a ceníte si svého zdraví? Právě Vám je určeno soukromé zdravotní pojištění Merkur zdraví zaměřené na aktivní prevenci a komplexní zdravotní péči. 

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Novum zdraví přináší nový úhel pohledu na člověka. Odráží individuální potřeby, životní styl, pocity a přání každého jedince. Tento unikátní produkt Vás zajistí nejen při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale poskytne Vám rovněž širokou paletu inovativních služeb k udržení pevného zdraví. 

Rozsah pojištění vyplývá ze sjednaného tarifu. Pojistné plnění lze čerpat na ambulantní zdravotní péči, nákup léků nebo čerpání lůžkové péče během pobytu na nadstandardním pokoji. Pojištění se vztahuje také na pořízení zdravotnických prostředků či optických pomůcek (např. brýle nebo kontaktní čočky), na náklady za fyzioterapeutické výkony a nehrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Vedle klasické medicíny hradíme rovněž náklady spojené s alternativními metodami. Máme pro Vás řešení během pobytu v zahraničí pro případ záchrany vrtulníkem nebo ambulantního ošetření. 

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví je doplněno unikátními preventivními programy. V rámci zdravotního týdne time4me zažijete dokonalou relaxaci duše a těla v některém z našich hotelových partnerských zařízení. Zdravotně preventivní program fit4life Vás podpoří v proaktivním životním stylu.

Přistupujte ke svému zdraví zodpovědně. Rádi Vás budeme na této cestě doprovázet.

 

Výhody
programu Novum:

  • Denní dávka při pobytu ve zdravotnickém zařízení

  • Unikátní prevence s programy time4me & fit4life

  • Pojištění nákladů ambulantní léčby také v zahraničí

  • Pojistné plnění za lůžkovou péči na nadstandardním pokoji

laughing woman
 

Vaše časté
dotazy:

Jaký je druh a rozsah pojištění u tarifu Novum zdraví?

Druh a rozsah pojištění vyplývá z tarifu, který byl sjednán v pojistné smlouvě, a řídí se příslušnými všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro soukromé zdravotní pojištění. Čerpat lze pojistné plnění např. za lůžkový pobyt ve zdravotnickém zařízení, operační zákroky či na úhradu skutečně vynaložených nákladů doprovázející osoby u hospitalizace pojištěných dětí. Pojistné plnění je možné také použít na úhradu nákladů vynaložených na léky, zdravotnické prostředky či ambulantní léčbu v rámci celostní medicíny.

Jaké doklady je třeba předložit pro výplatu pojistného plnění?

Pojistné plnění se vyplácí na základě originálních dokladů o zaplacení nebo potvrzení o pobytu pojištěného či doprovázející osoby ve zdravotnickém zařízení, popř. na základě dalších dokladů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé zdravotní pojištění . Nároky na pojistné plnění zanikají uplynutím tříleté promlčecí lhůty.

Uplatňují se čekací doby u soukromého zdravotního pojištění Merkur zdraví?

Ano. Nárok na pojistné plnění vzniká u pojistných událostí, k nimž došlo až po uplynutí čekacích dob, které jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách pro soukromé zdravotní pojištění.