Prevence i pojištění nákladů ambulantní a lůžkové péče

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Rozsah pojištění vyplývá ze sjednaného tarifu. Pojistné plnění je vypláceno v souvislosti s náklady vynaloženými na ambulantní zdravotní péči, nákup léků nebo jako příspěvek při pobytu v nemocnici či poplatek za nadstandardní pokoj.  

Pojištění se vztahuje také na pořízení zdravotnických prostředků či optických pomůcek (např. brýle nebo kontaktní čočky), na náklady za fyzioterapeutické výkony a příspěvky na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.  Vedle klasické ambulantní péče hradíme rovněž náklady spojené s alternativními léčebnými metodami. Během pobytu v zahraničí hradíme náklady vzniklé v případě záchrany vrtulníkem nebo poskytnutého ambulantního ošetření.

Soukromé zdravotní pojištění Novum  je doplněno unikátními preventivními programy. V rámci zdravotního týdne time4me zažijete dokonalou relaxaci duše a těla v některém z našich hotelových partnerských zařízení. Zdravotně preventivní program fit4life Vás podpoří v proaktivním životním stylu.

 

Výhody
programu Novum:

  • Plnění za pobyt v nemocnici a operaci

  • Unikátní prevence s programy time4me & fit4life

  • Pojištění nákladů ambulantní léčby také v zahraničí

  • Příspěvek na léky a zdravotní pomůcky

laughing woman
 

Vaše časté
dotazy:

Jaký je druh a rozsah pojištění u tarifu Novum zdraví?

Druh a rozsah pojištění vyplývá z tarifu, který byl sjednán v pojistné smlouvě, a řídí se příslušnými všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro soukromé zdravotní pojištění. Čerpat lze pojistné plnění např. za lůžkový pobyt ve zdravotnickém zařízení, operační zákroky či na úhradu skutečně vynaložených nákladů doprovázející osoby u hospitalizace pojištěných dětí. Pojistné plnění je možné také použít na úhradu nákladů vynaložených na léky, zdravotnické prostředky či ambulantní léčbu v rámci celostní medicíny.

Jaké doklady je třeba předložit pro výplatu pojistného plnění?

Pojistné plnění se vyplácí na základě originálních dokladů o zaplacení nebo potvrzení o pobytu pojištěného či doprovázející osoby ve zdravotnickém zařízení, popř. na základě dalších dokladů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé zdravotní pojištění . Nároky na pojistné plnění zanikají uplynutím tříleté promlčecí lhůty.

Uplatňují se čekací doby u soukromého zdravotního pojištění Merkur zdraví?

Ano. Nárok na pojistné plnění vzniká u pojistných událostí, k nimž došlo až po uplynutí čekacích dob, které jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách pro soukromé zdravotní pojištění.