JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŠKODY?


Pečlivě si prostudujte svou pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete v důsledku pojistné události uplatňovat. V případě nejasností se můžete obrátit na svého poradce nebo na zástupce pojistitele pro Českou republiku, společnost Merkur Versicherung AG - Merkur pojišťovna, organizační složka. Vzniklou škodu nahlaste co nejdříve. 

Škodu lze nahlásit několika způsoby:

 • E-mailem: hlaseni@merkur.cz (do předmětu zprávy uveďte prosím číslo pojistné smlouvy)
 • Telefonicky: +420 222 980 955
 • Vytištěným a vyplněným formulářem pro daný typ pojistné události, který odešlete:        
       - poštou na adresu: Merkur Versicherung AG- Merkur pojišťovna, organizační složka, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
 •      - naskenovaný e-mailem: hlaseni@merkur.cz

Soukromé zdravotní pojištění

 • Písemné oznámení škodní události na výše uvedený e-mail v rámci programu Hospitalizace, Vážná onemocnění, Operace
 • Do předmětu zprávy uveďte prosím číslo pojistné smlouvy

Úrazové pojištění

Pojištění majetku

 • Formulář oznámení věcné škody
 • Formulář oznámení škody z pojištění odpovědnosti 

Jaké další dokumenty jsou potřeba? 

Soukromé zdravotní pojištění

 • Veškeré lékařské zprávy o průběhu léčení
 • Propouštěcí zprávy z hospitalizace a záznamy z rehabilitačních klinik

Pojištění úrazu

 • Veškeré lékařské zprávy o průběhu léčení
 • Propouštěcí zprávy z hospitalizace a záznamy z rehabilitačních klinik
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti (bylo-li sjednáno pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti)

Pojištění majetku

 • Fotodokumentace poškozených věcí
 • Seznam poškozených věcí
 • Policejní protokol, je- li to relevantní (v případech vloupání, krádeže, atd.)

Jak probíhá proces vyřízení škodné události?
 Proces vyřizování škodné události se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, příslušnými všeobecnými a  zvláštními pojistnými podmínkami.