Starosti nechejte přede dveřmi.

 

Nejkrásnějším místem na světě je Váš domov. Abyste se doma vždy cítili dobře, máme pro Vás řešení v podobě komplexního pojištění domácnosti Merkur. Zabezpečte si vybavení bytu i Vaše osobní věci. Pojištění domácnosti kryje různá nebezpečí a vzniklé škody zapříčiněné požárem, přírodními živly nebo odcizením movitých předmětů. Získejte náhradu škody v případě rozbitých skel či poruchy chladícího zařízení.

Chráníme i majetek mimo Váš domov, jako je například zahradní nábytek, jízdní kola nebo dětský kočárek. 

Volitelně lze připojistit pojištění odpovědnosti za škodu na věci či újmu na zdraví v běžném občanském životě.

 

Výhody
pojištění domácnosti:

  • Pojistná hodnota na novou cenu věci

  • Škody vzniklé poruchou chladícího zařízení

  • Krytí nákladů náhradního ubytování

  • Příspěvek na výměnu zámků

 

Vaše časté
dotazy:

Co je předmětem pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti chrání veškeré věci (tj. zařízení a vybavení) uvnitř Vaší domácnosti, sloužící k jejímu provozu. Pojistit lze proti požáru, vichřici, vodovodní škodě, rozbití skla a krádeži vloupáním. V rámci pojištění domácnosti lze volitelně připojistit pojištění odpovědnosti za škodu na věci či újmu na zdraví.

Co je předmětem pojištění budov?

Pojištění budov chrání nemovitost (tj. rodinný dům a byt) se všemi stavebními součástmi. V rámci zvoleného tarifu lze pojistit proti požáru, vichřici a vodovodní škodě, a dále volitelně proti rozbití skla a pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví budovy.

Co znamená pojem nová cena?

Pojištění na novou hodnotu kryje přiměřené náklady na obnovu, případně znovupořízení stejných nebo srovnatelných nových věcí.

Na jakou pojistnou hodnotu jsou pojištěny cennosti a věci zvláštní hodnoty?

V případě krádeže vloupáním týkající se peněz v hotovosti a vkladních knížek je poskytnuto pojistné plnění až do výše 20.000 Kč (u cenností nacházejících se mimo trezor max. 6.000 Kč) dle zvoleného tarifu. U věcí zvláštní hodnoty jako jsou klenoty, drahé kameny a sbírky je poskytnuto pojistné plnění až do výše 160.000 Kč (u věcí nacházejících se mimo trezor max. 50.000 Kč) dle zvoleného tarifu. V případě krádeže je poskytnuto pojistné plnění až do výše 20.000 Kč.