Od vlastních kanceláří až po 2. světovou válku

Období 1884 - 1945

 

Na prahu nové éry

V roce 1889 se konala sjednocující stranická konference Sociální demokracie. Byl to začátek vzrušující doby. Vytvářely se nové zákony, které měnily každodenní život obyvatelstva. Sociální pokrok byl nezastavitelný, staré mocenské struktury se rozpadaly. Odboráři bojovali za sociální práva a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Obmann Hans Dettelbach (1890-1897)
Obmann Hans Dettelbach (1890-1897)
 

Vlastní kanceláře

Velikým úspěchem obchodního spolku bylo otevření vlastních kanceláří v ulici Neutorgasse 57. Jakmile si spolek zajistil 25% finančních nákladů na stavbu svého sídla, začala samotná výstavba. Kanceláře byly postaveny v rekordním čase. Nová budova byla otevřena v říjnu 1895. Konečná částka stavby však byla vyšší, než plánovaný rozpočet. Klub proto musel na doplatek použít vlastní finanční zdroje. Díky tomu musle tehdejší předseda Hans Dettelbach čelit obrovským výtkám. Teprve později s rostoucí tržní hodnotou budovy všichni pochopili, že se investice vyplatila.

Dům obchodního spolku 1900
Budova obchodního spolku v r. 1900
 

První světová válka - velký test klubu

Začátek nového století přinesl kubu mnoho obav. Po krátkodobých problémech se spolek rozhodl založit tzv. „fond finanční rezervy“. Bohužel však docházelo mezi členy klubu k nepříjemnostem. Vedení si stěžovalo zejména na mladší členy, kteří do fondu nepřispívali dostatečně a obávalo se, že spolek nebude schopen dostatečně zajistit důchodové a invalidní dávky. Na počátku 1. světové války došlo ke zrušení těžce vydělaných platů zaměstnanců. Mnoho pokladníků muselo narukovat. Bylo doporučeno omezit výplatu peněžitých dávek pod hrozbou přísných sankcí. Členové klubu prokázali velkou disciplínu a dodržovali nařízení vedení spolku.

Dům obchodního spolku v meziválečném období.
Dům obchodního spolku v meziválečném období.
 

Nedostatek financí

Konec 1. světové války a rozpad Habsburské monarchie měly za následek hromadné propouštění a škrty ve mzdách. Následkem inflace v roce 1922 životní náklady drasticky přesáhly nominální hodnotu předválečného období. Klub se však držel svých základních principů.

Míra nezaměstnanosti v Rakousku v letech 1919-1955
Míra nezaměstnanosti v Rakousku 1919-1955
 

Období Isidora Premingera

 

Dlouholetý předseda klubu Isidor Preminger přesně odhadl, co je důležité: pečlivý výběr zaměstnanců, rychlá rozhodnutí a intuice. Povinné založení penzijních fondů by vedlo k zániku činnosti klubu. Důslednou prací, promyšlenými finančními operacemi a inovací zdravotního pojištění vytvořil Isidor Preminger novou strategii společnosti. V Eggenbergu založil vlastní soukromou nemocnici  s nejlepší lékařskou péčí pro téměř 7 000 členů.

Bývalý generální ředitel Isidor Preminger
Bývalý generální ředitel Isidor Preminger
 

Druhá světová válka - zhoršení situace

Invaze německého Wehrmachtu přinesla zhroucení svrchovaného rakouského státu. Teror, arizace, válka. Sdružení těsně uniklo povinnosti komerčních dodávek. Na základě německého modelu bylo převedeno pod správu vzájemné pojišťovny a od roku 1940 bylo nazýváno „Südmark – Instituce vzájemného zdravotního pojištění“.

Pradleny
Pradleny