Prevence a komplexní zdravotní péče

Chcete si naplno užívat života a ceníte si svého zdraví? Právě Vám je určeno soukromé zdravotní pojištění Merkur zdraví zaměřené na aktivní prevenci a komplexní zdravotní péči. 

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví (pojištění pro případ nemoci) lze sjednat v případě, pokud jste souběžně účastníky veřejného zdravotního pojištění. Novum zdraví přináší nový úhel pohledu na člověka. Odráží individuální potřeby, životní styl, pocity a přání každého jedince. Tento unikátní produkt Vás zajistí nejen při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale poskytne Vám rovněž širokou paletu inovativních služeb k udržení pevného zdraví. 

V rámci podmínke sjednaného tarifu Novum zdraví za Vás převezmeme náklady na ambulantní zdravotní péči, nákup léků nebo čerpání lůžkové péče v nadstandardním pokoji. Poskytneme Vám příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků či optických pomůcek (např. brýle nebo kontaktní čočky). Finančně Vás podpoříme při výdajích za fyzioterapeutické výkony a za nehrazenou lázeňskou péči. Vedle klasické medicíny hradíme rovněž náklady spojené s alternativními metodami. Máme pro Vás řešení během pobytu v zahraničí pro případ záchrany vrtulníkem nebo v podobě kompenzace nákladů za ambulantní ošetření.

Soukromé zdravotní pojištění Novum zdraví je doplněno unikátními preventivními programy. V rámci zdravotního týdne time4me zažijete dokonalou relaxaci duše a těla. Zdravotně preventivní program fit4life Vás podpoří v proaktivním životním stylu.

Přistupujte ke svému zdraví zodpovědně. Rádi Vás budeme na této cestě doprovázet.

 

Výhody
programu Novum:

  • Denní dávka při pobytu ve zdravotnickém zařízení

  • Unikátní prevence s programy time4me & fit4life

  • Příspěvek na ambulantní péči také v zahraničí

  • Kompenzace nákladů za nadstandardní zdravotní péči

laughing woman
 

Vaše časté
dotazy:

Jaký je druh a rozsah pojištění u tarifu Novum zdraví?

Druh a rozsah pojištění vyplývá z tarifu, který byl sjednán v pojistné smlouvě, a řídí se všeobecnými pojistnými podmínkami pro soukromé zdravotní pojištění a zvláštními pojistnými podmínkami pro soukromé zdravotní pojištění. Čerpat lze např. finanční kompenzaci za lůžkový pobyt ve zdravotnickém zařízení, za operační zákroky či náklady doprovázející osoby při hospitalizaci dětí. Hradíme náklady za nadstandardní pokoj do výše pojistného limitu, příspěvky na léky, zdravotnické pomůcky, léčebnou lázeňskou péči nebo na ambulantní léčbu v rámci celostní medicíny.

Jaké doklady je třeba předložit pro výplatu pojistného plnění?

Pojistné plnění se vyplácí na základě originálních dokladů o zaplacení nebo potvrzení o pobytu pojištěného či doprovázející osoby ve zdravotnickém zařízení, popř. na základě dalších dokladů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé zdravotní pojištění . Nároky na pojistné plnění zanikají uplynutím tříleté promlčecí lhůty.

Uplatňují se čekací doby u soukromého zdravotního pojištění Merkur zdraví?

Ano. Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká až po uplynutí čekací doby. Čekací doba se počítá od počátku pojištění. Všeobecná čekací doba činí tři měsíce. V případě úrazů a akutních infekčních onemocnění neplatí žádná čekací doba. Na těhotenství a s ním související léčbu, jakožto na porody se pojistná ochrana uplatní až po uplynutí zvláštní čekací doby osmi měsíců.