Koncern Merkur Insurance Group

V rámci koncernu Merkur byl v roce 2017 zaznamenán pozitivní vývoj hospodaření. Celkové předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 3,8 % na hodnotu 573,1 milionů EUR. Z tohoto objemu připadlo 18,3 % na dceřiné společnosti ze zemí jihovýchodní Evropy. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 19,4 milionů EUR (2016: 21,3 milionů EUR).

Ve službách koncernu Merkur pracovalo koncem roku 2017 téměř 1 600 zaměstnanců.

Merkur Versicherung AG 

Na domácím rakouském trhu předepsala pojišťovna Merkur v roce 2017 na pojistném celkem 470 milionů EUR a zaznamenala tak rekordní výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 15 milionů EUR. Tato skutečnost představuje pozitivní meziroční nárůst o 6,4 % (2016: 14,1 milionů EUR).

Soukromé zdravotní pojištění. V uplynulém roce se opět nejvíce dařilo odvětví soukromého zdravotního pojištění. Základem úspěchu je stále rostoucí poptávka po produktech komplexní zdravotní péče a dlouholeté know-how pojišťovny Merkur Versicherug AG v tomto segmentu. Celkové předepsané pojistné se v roce 2017 zvýšilo o 7 % na částku 372,3 milionů EUR. Tento výsledek znamená dvojnásobný nárůst ve srovnání s vývojem na rakouském pojistném trhu (plus 3,7 %). Pojistné plnění ze zdravotního pojištění narostlo na hodnotu 250,4 milionů EUR.

Pojištění majetku. V oblasti pojištění majetku pokračoval pozitivní vývoj z předchozího roku. Objem předepsaného pojistného v roce 2017 celkově posílil o 1,1 % na 20,4 milionů EUR (2016: plus 0,2 %).

Úrazové pojištění. V úrazovém pojištění lze ve srovnání s minulým obdobím zaznamenat mírný vzestup. Loňský pokles o 0,9 % byl výrazně nižší než v roce 2016, kdy došlo ke snížení o 2,3 %. Celkové předepsané pojistné v tomto segmentu činilo 29,2 milionů EUR.

Životní pojištění. Situace na trhu životního pojištění zůstává nadále obtížná. Celkový vývoj se odráží také na hospodaření pojišťovny Merkur Versicherung AG. Vlivem ekonomického prostředí s nízkými úrokovými sazbami došlo k poklesu objemu pojistného o 3,4 % na 48 milionů EUR. Ve srovnání s tržním průměrem, kde byl zaznamenán propad o 5,1 %, však toto snížení nedosáhlo tak markantních hodnot. V roce 2017 bylo klientům vyplaceno 53,9 milionů EUR.