Váš domov bez starostí.

 

Celý život se točí kolem našeho domova. Případná nebezpečí, jako jsou požáry, vododovní škody nebo vloupání, mohou představovat obavy ze vzniklých finančních nákladů.

S komplexním pojištěním majetku Dům a byt zmírníme starosti o Vaši střechu nad hlavou, poskytneme Vám finanční prostředky na opravu, pomůžeme Vám pokrýt výdaje na náhradní ubytování a snížíme následky ostatních nečekaných událostí.

Chraňte nejdůležitější místo na světe – Váš domov.

 

Výhody
Pojištění domu a bytu

  • Pojistná hodnota na novou cenu

  • Krytí nákladů náhradního ubytování

  • Vedlejší objekty zdarma až do výše 10% pojistné částky

  • Krytí škod na solárních a fotovoltaických zařízeních

 

Vaše časté
dotazy:

Co je předmětem pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti chrání veškeré věci (tj. zařízení a vybavení) uvnitř Vaší domácnosti, sloužící k jejímu provozu. Pojistit lze proti požáru, vichřici, vodovodní škodě, rozbití skla a krádeži vloupáním. V rámci pojištění domácnosti lze volitelně připojistit pojištění odpovědnosti za škodu na věci či újmu na zdraví.

Co je předmětem pojištění budov?

Pojištění budov chrání nemovitost (tj. rodinný dům a byt) se všemi stavebními součástmi. V rámci zvoleného tarifu lze pojistit proti požáru, vichřici a vodovodní škodě, a dále volitelně proti rozbití skla a pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví budovy.

Co znamená pojem nová cena?

Pojištění na novou cenu kryje přiměřené náklady na obnovu, případně znovupořízení stejných nebo srovnatelných nových věcí.

Na jakou pojistnou hodnotu jsou pojištěny cennosti a věci zvláštní hodnoty?

V případě krádeže vloupáním týkající se peněz v hotovosti a vkladních knížek je poskytnuto pojistné plnění až do výše 20.000 Kč (u cenností nacházejících se mimo trezor max. 6.000 Kč) dle zvoleného tarifu. U věcí zvláštní hodnoty jako jsou klenoty, drahé kameny a sbírky je poskytnuto pojistné plnění až do výše 160.000 Kč (u věcí nacházejících se mimo trezor max. 50.000 Kč) dle zvoleného tarifu. V případě krádeže je poskytnuto pojistné plnění až do výše 20.000 Kč.