Od založení spolku až k Černému pátku

Období 1798 - 1883

 

Nejstarší rakouská pojišťovna

Nejstarší rakouská pojišťovna Merkur se řadí mezi pojišťovny s dlouholetou tradicí. Její tradice sahá až do roku 1798. V tomo roce založil Joseph Benedict Huber tzv. „Institut na podporu nemocných, chudých a nezaměstnaných". Prvním ředitelem spolku se stal Florian Frickher. V roce 1799 měla společnost již 58 členů. Byl to velmi důležitý krok, jelikož k fungování spolku bylo zapotřebí minimum 50 členů.

Joseph Benedict Huber
Joseph Benedict Huber
 

Napoleonské války

Napoleonské války znamenaly pro rakouský lid nejen vojenskou porážku, ale rovněž ekonomickou stagnaci. Následky byly patrné obzvláště ve městě Graz. "Obchodní institut " nemohl svůj majetek před konfiskací Francouzů bránit. Následující hospodářskou krizi a vývoj inflace přežil spolek naopak velmi dobře. Ztratil pouze polovinu svého majetku. V této podobě a obtížné době převzal sdružení J. M. Pferschy, který se zasadil o založení vlastní knihovny pro vzdělávání členů spolku. Navzdory pozitivním výsledkům byl J. M. Pferschy po určité době na základě usnesení tehdejšího představenstva uvolněn z funkce ředitele.

Graz v roce 1800
Graz v roce 1800
 

Období od Biedermeiera až k buržoazní revoluci

V tomto období jsou služby v plném rozmachu. Nový ředitel společnosti Anton Suess, využil všech možností doby. Argumentoval skutečností, že žádné jiné sdružení nenabízí tolik výhod za tak nízké poplatky. Byl tak nastaven finanční základ pojišťovnictví: Vedle zdravotního a penzijního pojištění se rozšířilo ale také pojištění ostatních rizik běžného života. Konec biedermeierovského období znamenal pro lid nízký výdělek, předražené potraviny a spoustu nových poplatků, daní a nařízení. K  50ti-letému výročí založení, roku 1848, byla společnost přejmenována na spolek „Handlungsdiener-Versorgungs-Verein v Grazu " a po neúspěšné revoluci byl tak  nastolen nový duch pojišťovny.

 

Entwurf der neuen Statuten der Grazer Vereinigung zur Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft (1848)
Návrh nových stanov Sdružení na podporu podnikání v Grazu (1848)
 

Obchodní spolek

Měnová reforma v roce 1858 vedla k dalšímu zdražování. Zejména rostoucí náklady nemocných  spojené s pobytem v nemocnicích přivedly členy klubu na inovativní myšlenky. Pokud zůstane nemocný člen klubu v domácím prostředí, spolek převezme náklady za lékařskou péči a výdaje za léky. V roce 1866 následovala další opatření: od této doby se spolek stává sdružením samostatných obchodníků "Kaufmännischer Versorgungsverein".

 

Büroräume ab 1869 im Grazer Palais Attems
Kanceláře z roku 1869 v Paláci Attems v Grazu
 

Černý pátek a nová pravidla obchodního spolku

V začátcích panovala euforie zlatokopecké horečky. Výplaty pojistného plnění probíhaly nekontrolovaně. Duben 1873 však přinesl spolku studenou sprchu v podobě krachu na burze. Rozčarování však nemělo dlouhého trvání. Rada sdružení „Kaufmännische Versorgungsverein“ přečkala katastrofu bez úhony. Nové obchodní, živnostenské a průmyslové zákony přiměly vedení klubu k založení vlastní zdravotní pojišťovny.

 

Dav před bankou krátce před krachem akciového trhu
Dav před bankou krátce před krachem akciového trhu