Na úvodní stránku
Nacházíte se: 
 

Jak postupovat v případě škody?

Pečlivě si prostudujte svou pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete v důsledku pojistné události uplatňovat. V případě nejasností se můžete obrátit na svého poradce nebo na zástupce pojistitele pro Českou republiku, společnost Merkur Lifestyle s.r.o. Vzniklou škodu nahlaste co nejdříve.

Škodu lze nahlásit několika způsoby:
 • E-mailem: office@merkur.cz
 • Telefonicky: +420 222 980 955
 • Vytištěným a vyplněným formulářem pro daný typ pojistné události, který odešlete:
           poštou na adresu: Merkur Lifestyle s.r.o., Růžová 950/15, 110 00 Praha 1
           naskenovaný e-mailem: office@merkur.cz

Soukromé zdravotní pojištění

 • Písemné oznámení o škodě v rámci programu Hospitalizace, Vážná onemocnění, Operace
 • Link opens in new window Formulář oznámení úrazu v rámci soukromého zdravotního pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění majetku

 • Link opens in new window Formulář oznámení věcné škody
 • Link opens in new window Formulář oznámení škody z pojištění odpovědnosti

Jaké další dokumenty jsou potřeba?

Soukromé zdravotní pojištění a úrazové pojištění

 • Veškeré lékařské zprávy o průběhu léčení
 • Propouštěcí zprávy z hospitalizace a záznamy z rehabilitačních klinik a léčeben
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti

Pojištění majetku

 • Fotodokumentace poškozených věcí
 • Seznam poškozených věcí
 • Policejní protokol, je- li to relevantní (v případech vloupání, krádeže, atd.)

Jak probíhá proces vyřízení škodné události?
Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistné události, pokud pojistitel zjistí svou povinnost poskytnout pojistné plnění. Při procesu vyřizování škodné události se vychází z platného znění pojistných podmínek pro danou oblast.

 
 
Kontakty Zákaznická linka
+420 220 980 955
office@merkur.cz
 
 
Servis-Point
 
Získaná ocenění:AAA 2016
 
 
Red Dot